Odlingen

KLIMATSMART

Svenskt lantbruk är långt klimatsmartare jämfört med många andra länder. Det visar Naturvårdsverkets omfattande PRINCE-rapport som kom ut i slutet av 2018. Som konsument gör du stor skillnad genom att så ofta det går välja svenskproducerad mat. Läs hela PRINCE-rapporten här

Hälsningar Sveriges ört- och sallatsodlare (som odlar i Stockholm, Umeå och Helsingborg)