Odlingen

SLÄNG RESTERNA AV DIN KRUKSALLAT I KOMPOSTEN

När du gjort din sallad, använt allt du behöver från den färska basilikan och bara har kruka och jord kvar kan du slänga den i komposten. Sveriges ört- och sallatsodlare använder naturliga metoder för att låta ört- och sallatsplantorna växa i sin egen takt.

Medlemmarna i Sveriges ört- och sallatsodlare jobbar aktivt med hållbarhetsarbete. Krukörter och kruksallater är ekologiska och odlas i slutna system. De är GMO-fria och helt utan konserveringsmedel. Sveriges ört- och sallatsodlare använder inte tillväxthämmande ämnen för att plantorna ska växa långsamt. De använder istället naturliga metoder för att låta ört- och sallatsplantorna växa i sin egen takt.

  1. Klimatstyrd belysning med en väl avvägd balans mellan värme och ljus. Mer ljus än värme ger långsamt växande plantor.
  2. Sparsam vattning – att hålla plantorna torra ibland hämmar tillväxten och gör att de växer långsamt.
  3. Nattvila – plantorna får som vi människor en chans att vila under dygnets mörka timmar.

I ört- och sallatsodlarnas växthus används biologisk näring och naturlig skadedjursbekämpning. Till exempel används steklar och nyckelpigor som äter löss och namatoder som är mikroskopiska maskar som tar död på larver från bland annat sorgmyggan. Dessa larver som annars gnager på växternas rötter och skapar på så sätt öppningar där svampar kan växa.

Du kan med gott samvete fortsätta slänga resterna av din kruksallat eller krukört i komposten och använda jorden till att odla tomater eller gurka.