Odlingen

SÅ HÄR ODLAR VI

Vi var ekologiska redan innan det blev trendigt.

Alla örter och sallater från våra odlingar växer upp på vanligt vatten och ekologisk näring.

För att undvika angrepp från skadedjur och svamp använder vi oss av naturlig skadedjursbekämpning. Till exempel används steklar och nyckelpigor som äter löss och mikroskopiska maskar som tar död på larver från bland annat sorgmyggan. Dessa larver kan annars gnaga på växternas rötter och skapa öppningar där svamp kan växa.

Örter och sallat mår bra av att få växa i sin egen takt. Och det lugna tempot gör också att alla näringsämnen och smakämnena hinner utvecklas. Men visste du att det finns de som använder tillväxthämmande ämnen för att få sina plantor att växa långsammare? Det skulle vi aldrig drömma om att göra. För det finns ju faktiskt helt naturliga metoder. Så här gör vi:

Klimatstyrd belysning med en väl avvägd balans mellan värme och ljus. Mer ljus än värme ger långsamt växande plantor.

Sparsam vattning – att hålla plantorna torra ibland gör att de växer långsamt.

Nattvila – plantorna får som vi människor en chans att vila under dygnets mörka timmar.